• سامسونگA۹۲باکیفیت عالی۲۰۲۰ویتنامےجدیدترین مدل اندروید۱۰

  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
  ⭐️⭐️⭐️⭐️ ا ر ســــا ل ا ز تـــهــــر ا ن⭐️⭐️⭐️⭐️
  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

  ❎⛔ا ر ســا ل بـــه تـــمــام نـــقـــاط ا یــــــر ا ن⛔❎

  ⭕️ ⭕️ ســامـــسـونــــگ A92 2020 فــول کــپــی ⭕️ ⭕️

  فروش گوشیهای سـامـسـونـگA92طرح اصـلی بـاکـیـفـیـت عـالـی جدیدترین مدل سامسونگ ورژن 2020

  📴⬜️ ⬛️ samsung A92 2020 ⬛️ ⬜️📴

  ⭐️ ⭐️ ⭐️ ســــا خــت و یــتــنــا م ⭐️ ⭐️ ⭐️

  ◆❎بــا کــیــفــیــت بــا و ر نـــکــر د نـــی◆❎

  ♻‼️ ‼️ جـــد یـــد تــــریـــن مــدل ورژن2020 ‼️ ‼️♻

  ↙️ ↙️ شــــیــک و جــذاب تــریــن مـــدل ســال↘️ ↘️

  ⬛️ ⬜️ مــخــصـــو ص مــشــکــل پــسنــدان ⬛️ ⬜️

  ⭐️⭐️⬇️مــــشــخـــصـــات سـامـسـونـگ A92⬇️⭐️⭐️

  ↙️↙️ اجــرا کــردن بــرنـامـه هــا وبـازیــهــا

  ↙️↙️حـافـظه داخـلی 8گـیـگ(قابـل ارتــقا)

  ↙️↙️صـفـحـه نـمـایـش 5’6ایـنـچ بـاکـیـفـیـت عـالـی فولHD

  ↙️↙️انـدرویـد دسـتـگـاه 10(بـالاتـریـن وبـهـتـریـن حـالـت)

  ↙️↙️دوسـیـمـکارت هـمـزمـان فـعــال

  ↙️↙️ایـنـتـرنـت دستـگـاه فـورجـیLTEپـرسـرعـت

  ↙️↙️صـفـحـه نـمـایـش تـمـام صـفـحـه بـاکـیـفـیـت عـالــی

  ↙️↙️سـی پـی یـوهــشــت هـسـتـه ای قـدرتـمـنـد

  ↙️↙️بـاتــری دسـتـگـاه3700هـزارمـیـلی امــپــرFull

  ↙️↙️سـاپـورت کـارت حـافـظـه تا128گـیـگ

  ↙️↙️دوربــیــن اصــلـی13مـگـاپـیـکـسل باکـیـفـیـت بـالا

  ↙️↙️دوربـیـن سـلـفـی13مگـاپـیـکـسـل بـاکـیـفـیـت بـالا

  ↙️↙️دوربـیــن باقابلیت زوم(نزدیکی)تا4برابر

  ↙️↙️دوربـیـن چــهـار گـانـه شـیک وبـاکـیـفـیـت

  ↙️↙️دارای بـلـوتـوث نـسخـه4جــدیــدفـول

  ↙️↙️مـقــاوم در بــرابــر ضــربــه و اب

  ⭕️ ⭕️ زبــــان دســـتـــگـــاه == فـــارســــے⭕️ ⭕️

  ⭐️ ⭐️ جـــدیـــد و بــروز تـــریــن گــوشــی ⭐️ ⭐️

  ❎❎‼️‼️ تــــــعــــداد مــــحــــد و د ‼️‼️❎❎

  ⬜️⬛️ســـــــاخـــت ویــتـــنـــام بـا کـیـفـیـت عـــالــــی⬜️⬛️

  ️️   ‼️‼️‼️ا ر ســـا ل بــه تــمــام نــقــاط ایـــران‼️‼️‼️

  ⭕️⭕️ ا ر ســال بـه تــهــران= 2سـاعتـه
  ⭕️⭕️ ا ر ســال بـه شـهـرسـتـانـها= 24سـاعـتـه

  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
  ⭐پــرداخــــت((فــقــط))بــرای تــهــران درب مــنــزل مـیـبـاشــد⭐️
  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

منو اصلی