• گوشی موبایل ارود مدل Empire 2020 لاکچری دوسیمکارته شیک

  01

  ⭐️⭐️ریـــجــسـتر شــده و قـانــونـی??⭐️⭐️
  ⭐️⭐️د ا ر ا ی ۱۸ مــاه گـارانـتـی اصـلـی⭐️⭐️
  ⭐️⭐️د ا ر ا ی کــد فــعــالــسـازی⭐️⭐️
  ⚫️((((دارای ســه روز مــهلــت تــسـت)))))
  ⚫️❌جنس درجه دو و سه به هیچ عنوان نداریم❌
  ⚫️ارسـال به تــمـام نــقـاط ایـران
  ⚫️ارسـال 2 ساعته به تــهـــران (پرداخت درب منزل)
  ⚫️ارسـال به شهــرسـتانها 24 ساعته (باپست پیشتاز)
  ◀️◀️شــمــاره هــای تــمــاس▶️▶️

  ↖️↖️???09124878375↗️↗️↗️
  ↖️↖️??? 09370163232↗️↗️↗️
  ✅اعـتـبـار مـا بـزرگـتریـن سـرمـایـه مـاست✅

 • گوشی موبایل جی فایو مدل LTE1 اصلی جی فایوG FIVE LTE1 اصلی باکیفیت(بدون گارانتی شرکتی)

  01

  ⚫️⬛️ ⬛️بـا ایـــن هــزیــنــه گــوشی ســـاده مـــیــدن⬛️ ⬛️⚫️

  ?‼️‼️ارســـــــــــــال بـــــه تــــــمــام نـــــــقـــــــــاط‼️‼️?

  √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
  ⭐️ ⭐️ گـــو شــیــهــا اصــلــی و اکـــبــنــد مـیــبـاشــنــد⭐️ ⭐️
  √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√

  ⬛️ ⬛️مــنـاســب بــرای اسـنـپ و ســایــر مــشــاغــل⬛️ ⬛️

  بـاسـلام فــروش گـوشـــیــهــای اصــلی،اکـــبــنــد جـی فــایــو✍??‍⚖??‍?

  ⭐️ ⭐️ ⭐️ جـــے فــایــو G -Five ⭐️ ⭐️ ⭐️??

  ‼️ ‼️دارای نــمــایــنــدگــی درســراســرایــران‼️ ‼️

  ? ?⬅️ ⬅️مــشــخــصــات دســتــگـــاه➡️ ➡️? ?

  ⬛️ ⬛️ ?حــافظــه داخـلـی۸گیگ(قابـل ارتـقا)

  ⬛️ ⬛️سـی پـی یـو چـهـارهـسـتـه ای قـدرتـمـند

  ⬛️ ⬛️صـفـحـه نـمـایـش ۵ایـنـچ بـاکـیـفـیـت

  ⬛️ ⬛️سـا پـورت تـمـام بـرنـامـه هـاوبـازیـهـا

  ⬛️ ⬛️ایــنــترنـت پـرسـرعـت فـورجـیLTE

  ⬛️ ⬛️دوربـین اصـلی۸مـگـاپـیکسـل باکـیـفـیت بالا

  ⬛️ ⬛️دوربین سـلـفی۵مـگـاپـیکـسـل بـاکـیـفـیت بالا

  ⬛️ ⬛️دوســـیمــکـارت هـمـزمـان فـعـال۲sim

  ⬛️ ⬛️انــدرویــد دسـتـگـاه ۶(قــابـل ارتـقـا)

  ⬛️ ⬛️بـاتـری دسـتـگـاه۲۰۰۰هـزار مـیـلی امـپر

  ⬛️ ⬛️صـفـحـه نـمـایـش بـاکـیـفـیتHD

  ⬛️ ⬛️دارای بـلوتـوث نـسـخـه۴جـدیــد

  ⬛️ ⬛️دارای وایـــفـای فـعــال WIFI NEW

  ⬛️ ⬛️سـاپـورت دوسـیمـکارت هـمـزمان+یک کارت حـافظـه

  √√⭐️ ⭐️ز بـــا ن دســتــگــاه فـارســی مـیـبـاشـد⭐️ ⭐️√√

  ✅ ✅ اجــــرا کــردن بــرنـامــه هــای انــدرویــــد✅ ✅

  ⭕️ ⭕️ ⭕️ ⚫️ ر یــــجـــســـتــر شــــده ⚫️ ⭕️ ⭕️ ⭕️

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
  ⏺ ⏺گـــــو شـــــے انــدرویــدبـاقــیــمــت عــالـــے⏺ ⏺
  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  ★⏺ ⏺ ارســــال بـــه تـمـام نـقـاط ایــران⏺ ⏺★

  ٌ⭐️ارســـال بــه تــهـران۲سـاعتـه(پـر داخت درب مــنــزل)♣

  ⭐️??ارســال بـه شـهـرسـتـانـهـا(یک۱روره)

  ‼️ ‼️ ‼️ تــــــعـــــد ا د مـــــــحــــد و د‼️ ‼️ ‼️

  ⚫️⬛️بـــا ایـن هــزیــنــه گــوشی ســـاده مـــــیــدن⬛️⚫️

  ?‼️‼️ارســـــال بـــه تـــمــام نـــقــاط‼️‼️?

  √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
  ⭐️ ⭐️ گـــو شــیــهــا اصــلــی و اکـــبــنــد مـیــبـاشــنــد⭐️ ⭐️
  √√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√

منو اصلی