• تبلت ATOUCH X11 ای تاچ ایکس11 اصلی 32 گیگ باکیفیت 7 اینچ فول پک با هدایا

  ⭐️⭐️ریـــجــسـتر شــده و قـانــونـی📲📲⭐️⭐️
  ⚫️((((دارای ســه روز مــهلــت تــسـت)))))
  ⚫️❌جنس درجه دو و سه به هیچ عنوان نداریم❌
  ⚫️ارسـال به تــمـام نــقـاط ایـران
  ⚫️ارسـال 2 ساعته به تــهـــران (پرداخت درب منزل)
  ⚫️ارسـال به شهــرسـتانها 24 ساعته (باپست پیشتاز)
  ◀️◀️شــمــاره هــای تــمــاس▶️▶️

  ↖️↖️📲📲📲09124878375↗️↗️↗️
  ↖️↖️📲📲📲 09370163232↗️↗️↗️
  ✅اعـتـبـار مـا بـزرگـتریـن سـرمـایـه مـاست✅

 • تبلت اصلی وباکیفیت بالاورژن جدید۲۰۲۰دوسیمکارته باگارانتی باهدایا

  ⬛️جــنــس بـی کـیـفـیـت ودرجـه دو،به هـیـچ عـنـوان نـداریـم⬛️

   

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  ⭐️ ⭐️ ا ر ســـا ل ا ز تـــــهـــر ا ن ⭐️ ⭐️

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

   

  ‼️‼️ا و لـین وارد کـنـنـده قانونــے تـبـلـت درتهران وحــــومـه

   

  ‼️‼️دارای جــواز کــسـب قـانـونـے ازاتـحـادیه صـنف موبـایـل ولوازم الـکـتـرونـیکـی

   

  ‼️‼️دارای سـایـت قـانـونـــی زیـرنـظـر بـانـک مـرکــزی

   

  ‼️‼️دارای پـــــرداخـــت امـــــــن ازسایـــت شـیـپـور

   

  ⭐️⭐تــبــلــت هـا اصــلــی و اکــبــنــد مــــیــبــاشــنــد⭐️⭐

   

  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

  ↙️ ↙️ د ا را ی هــدایــا بــه ارزش400هــزارتــومــان↙️ ↙️

  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

   

  ⭐️دارای ایـرپادلـمسـی فـول

   

  ⭐️⭐️دارای قــــاب ژلــــه ای

   

  ⭐️⭐️⭐️دارای پـاوربــــانـــــک

   

  ⭐️⭐️⭐️⭐️دارای گــــــلــــس ضــدضــربــه

   

  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️دارای قـــــــلـــــم برای نــقاشــی

   

   

  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

  ⭐️مــنـاسـب بــرای بــرنـامــه شـاد،نــت گــردےو….⭐️ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

   

  ⭐️تـــبـــلـــت ا صـــلـــی + ا کـــــبـــنــــد⭐️

   

  ◀️ ◀️ مــــحــــصــــول اصــــلـــی وجـــــدیــــد 2020 ▶️ ▶️

   

  ⭐️ ⭐️ مـــشــخـــصـــات دســتـــگـــاه⭐️ ⭐️

   

  ⬜️ ⬜️حـافـظـه داخــلــی دستــگــاه16گـیگ

   

  ⬜️ ⬜️سـاپــورت تــمــام بــرنـامـه هـا وبـازیــهــای انـدرویــد

   

  ⬜️ ⬜️رام اجـــرایـــی دسـتــگــاه2فـــول

   

  ⬜️ ⬜️ســیـمــکـارت خــور(قـابـلـیـت مـکالــمــه)

   

  ⬜️ ⬜️ایــنــتــرنــت پـرســرعـت فـــورجــی

   

  ⬜️ ⬜️صـفـحـه نــمــایـــش7ایــنــچips

   

  ⬜️ ⬜️بــاتــری دســتــگـاه3000هـزارمـیـلی امــپــر

   

  ⬜️ ⬜️دارای دوربـیـن سـلـفی و دوربـیـن اصـلــی

   

  ⬜️ ⬜️دوربــیــن 5مـگـاپـیکـسل بـاکـیـفــیــت

   

  ⬜️ ⬜️دارای وایـــفــای و بلـو تــوث Full

   

  ⬜️ ⬜️انــدرویـــد دســتــگــاه6(قــابل ارتــقــا)

   

  ⬜️ ⬜️ســی پــی یــوچــهــارهــســتــه ای3’1گـیـگاهــرتــز

   

  ⬜️ ⬜️دارای بـلـوتـوث نـسـخـه4،2جــدیــد

   

  ⬜️ ⬜️سـاپــورت کـارت حـافـظـه تـا128گـیـگ

   

  ⬜️ ⬜️اجــرا کــردن بــرنـامـه هـاوبـازیـهـای انـدرویـد

   

  ↙️ ↙️مــناســب بـراےبـــرنـامـه هـاےدرســی وغــیــره↘️ ↘️

   

  ⭐️ ⭐️ اصـــلـــی + اکــبـنــد+بـــاکـــیــفــیــت⭐️ ⭐️

   

  ‼️‼️مــــحــــصــــول جــــدیــــد2020‼️‼️

   

  ◀️ ↙️ د ا را ی هــدایــا بــه ارزش400هــزارتــومــان↙️

   

         ✳ ‼️ا ر ســـا ل بــــه تـــمــام نــقـاط ایــران‼️❎

   

  ⭐️⭐️ا ر ســا ل بـه تــهـــــران2سـاعـتـه

  ⭐️⭐️⭐️ارســال بـه شـهـرسـتـانـها24سـاعـتـه

  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

  ⭐️ ⭐ ا ر ســــــــــــال ا ز تـــهــــــر ا ن ⭐️ ⭐ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

منو اصلی