• ایفون 13 پرو مکس 13PRO MAX فول کپی کیفیت عالی سفارش دبی نسخه جدید 2022 شرکتی

  ⭐️⭐️ریـــجــسـتر شــده و قـانــونـی📲📲⭐️⭐️
  ⭐️⭐️د ا ر ا ی کــد فــعــالــسـازی⭐️⭐️
  ⚫️((((دارای ســه روز مــهلــت تــسـت)))))
  ⚫️❌جنس درجه دو و سه به هیچ عنوان نداریم❌
  ⚫️ارسـال به تــمـام نــقـاط ایـران
  ⚫️ارسـال 2 ساعته به تــهـــران (پرداخت درب منزل)
  ⚫️ارسـال به شهــرسـتانها 24 ساعته (باپست پیشتاز)
  ◀️◀️شــمــاره هــای تــمــاس▶️▶️

  ↖️↖️📲📲📲09124878375↗️↗️↗️
  ↖️↖️📲📲📲 09370163232↗️↗️↗️
  ✅اعـتـبـار مـا بـزرگـتریـن سـرمـایـه مـاست✅

 • ایفون11پرومکس طرح اصلی 11pro max فول کپی سفارش دبی درجه یک32گیگ فول کپی

  ⭐️⭐ریـــجــســـتر شــده و قــانــونــی📲📲⭐️⭐

  ⚫️((((دارای ســه روز مــهلــت تــســت)))))

  ⚫️❌جنس درجه دو و سه به هیچ عنوان نداریم❌

  ⚫️ارســـــــال به تــمــام نـــــقـــــاط ایـــــــــــــــــران

  ⚫️ارســــال 2 ساعته به تــهـــران (پرداخت درب منزل)

  ⚫️ارســــــال به شهــرســتانها 24 ساعته (باپست پیشتاز)

  ◀◀شــــــــــــــــمــــــــاره هـــــــای تــــــــــــــــــمـــــــاس▶▶

  ↖↖📲📲📲09124878375↗↗↗

  ↖↖📲📲📲 09370163232↗↗↗

  ✅اعــتــبــار مــا بــــز ر گــــــتریــن ســرمـایـه مـاست✅

 • ایفون۱۱پرومکس۶۴گیگ سفارش دوبی فول کپی ورژن۲۰۲۰درجه یک گرید++A

  ⭐ریـــجــســـتر شــده و قــانــونــی⭐

  ⚫️((((دارای ســه روز مــهلــت تــســت)))))

  ⚫️❌جنس درجه دو و سه به هیچ عنوان نداریم❌

  ⚫️ارســـــــال به تــمــام نـــــقـــــاط ایـــــــــــــــــران

  ⚫️ارســــال 2 ساعته به تــهـــران (پرداخت درب منزل)

  ⚫️ارســــــال به شهــرســتانها 24 ساعته (باپست پیشتاز)

  ◀◀شـــــــمــــــــاره هـــــــای تـــــمـــــــاس▶▶

  ↖↖📲📲📲09124878375↗↗↗

  ↖↖📲📲📲 09370163232↗↗↗

  ✅اعــتــبــار مــا بــــز ر گــــــتریــن ســرمـایـه مـاست✅

 • ایفون۱۲پرومکس فول کپی سفارش دوبےجدیدباکیفیت عالے۲۰۲۰

  ⭐ایــفـــون هــای فــول کــــپــی درجـــه یــڪ🌟

  ⭕️⭕️جــد یــد و بــــه ر و ز تــریــن گــوشـــی تـا بـه ا مــر و ز⭕️⭕️

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  ((((⭐️⭐⭐ار ســـا ل ا ز تـــــهــــر ا ن⭐️⭐⭐)))

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  ⭕️جــنـــس درجـــه دو،وبــی کــیــفــیــت نــداریـــم⭕️

  ⭐️⏹بـــروز وشــیــک تریــن گوشـــی دنــــیـــا⏹⭐️

  ↖️↗️⏺ ↖️↗️⏺ ↖️↗️⏺ ↖️↗️

  ⭐️واردات مــســتـقــیــم تـــوســـط دوبــی مــوبـایـل(بـــدون واســطـــه)⭐️

  ↖️↗️⏺ ↖️↗️⏺ ↖️↗️⏺ ↖️↗️

  ((⏪⏪ ارســـــال بـــه تـــمـــام نــــقـــــاط ایــــــران⏪⏪ ))

  ⭐️⭐️⏮جــدیــدتــرین مـــدل ایــفــون تـــابــه امـروز⏮⭐️⭐️

  ⭐️⭐️⏺ ⏺ســــفــــارش دوبــــی⏺ ⏺ ⭐️⭐️

  ⏺اجــــرا کـــردن تـــمــام بـــرنــامه هـــاوبـــازیــهـــای ســنــگــین ⏺

  ⏪((این مدل یکی ازبهترین جنس های بازارمیباشدکه تا 5 مـیـلـیـون تــــومـــن هـم مـیـفــروشــنــد))️⏪

  ‼️‼️⏪⏪تــمــــام صــفــحـــهUبــالـا بــاکــیــفــیــت فـــــولHD⏪‼️‼️

  ⭐️⭐⏪مــشخـــصــات ایــفـــون 12 PRO MAX⏪⭐️⭐

  ⏪حــافـظـه داخـلــی16گیگ(واقعی)512گیگ مجازی

  ⏮سی پی یوهشت هسته ای قدرتمتد8’1گیگاهرتز

  ⏪قابلیت نصب تا300برنامه وبازی2019(بدون محدودیت)

  ⏪ســاپــورت کارت حــافـظـه تا64گیگ

  ⏪دارای تــاچ روان وبـاکـیـفیـت بالا

  ⏮رام اجــرایــی دسـتـگــاه 3(واقـعـی)بـدون هنگی

  ⏪دوربـیـن اصـلـی 13مـگـاپـیکـسـل بـاکـیـفـیـت بالا

  ⏪دوربین هـاداری فـلـش وحــرکت اهـسته مـیباشند

  ⏪دارای بهترین صفحه نمایش دربین تمام ایفون های موجوددربازار

  ⏮دوربـیـن سلفی8مگاپیکسل باکیفیت بالا

  ⏮صـفـحـه نـمایش لمس خازنی با16میلیون رنگ

  ⏮سـرعـت فـوق الـعـاده دراجــرای بـرنــامـه هاوبــازیـبهــا

  ⏪پشتیبانی ازنسل جدیداینترنت پرسرعت LTE

  ⏪ساپورت برنامه هاوبازیهای2019و2020

  ⏪ایـنـتــرنت پـــرســرعــت فــورجــی 4g

  ⏪انـدرویددسـتـگـاه9(بـهتریـن حـالــت)ios13

  ⏮فریم دورگوشی استیل پشت گوشی شیشه فشرده

  ⏪صفحه نمایش 7’6اینچ فولHDباکیفیت عالی

  ⏮باتری دستگاه3000هزارمیلی امپرعالی وقوی

  ⏮دارای فست شارژ(شارژسریع باتری)FUII

  ⭐️⭐⏪⏪صفحه نمایشUکامل دقیقامثل اصلی⏪⭐️⭐

  ⏪دوسیمکارت باانتن دهی فوق العاده

  ⏪⏪بدنه دستگاه ازجنس شیشه وفلز باکیفیت

  ⏪⏪مجهزبه تاچ حرارتی3D TOUCH

  ⏪⏪دارای فیس ایدی واقعی وسریع

  (بازشدن قفل صفحه فقط باچهره صاحب گوشی)

  ((جنس وبدنه کاملاماننداصلی قاب ها ووسایل اصلی بااین مدل ست میشوند))

  ⭐️⏺اجــــرا کـــــردن بـــرنــــامــه هاوبــازیهــای ســـنـگـیـــن ⏺⭐️

  ⭕️⭕️⏪ارســـال بــه هـــمـــه شــهــرستــانــهـــا24سـاعـتـه

  ⭕️⭕️⏪ارســــال 2ســـاعـــته بـه تــهــــران

  ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان 5% تخفیف

  ایفون۱۲پرومکس فول کپی سفارش دوبےجدیدباکیفیت عالے۲۰۲۰

  ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان 5% تخفیف
 • ایفون12پرومکس12pro maxفول کپی16گیگ سفارش دبی جدید2020باکیفیت عالی

  ❎⬅️ ارســـال بــــه تـمــام نـقـــاط ایــــران➡️❎

  ✔️ایفون 12پرومکس سـفارش دبـی فول کپی✔️

  ♻بـهـتـرین مـدل در بـیـن تـمـام مـدلـهـای مـوجـود دربـازار♻

  ◀ اجـرا کـــردن بــرنـامـــه هـای سـنـگـیـن▶

  ♒مـــــشــــخـــصــــات دســــتــــگـــاه♒

  ✔️حـافـظـه داخلی16گـیگ(قابل ارتقا تا۱۲۸گیگ)

  ✔️رام اجرایی دستگاه۳(بـدون هنـگـی)

  ✔️دوربین اصلی13 مگاپیکسل باکیفیت عالی

  ✔️دوربین سلفی8مگاپیکسل باکیفیت بالا

  ✔️دوسـیـمکـارت همزمان فـعـال2sim

  ✔️صفحه نمایش7’6اینچ باکیفیت بالا

  ✔️انـدرویـد دسـتـگـاه9(درغـالـبios13)

  ✔️سی پی یوهـشـت هسـته ای قـدرتمنـد

  ✔️دارای فیس ایـدی واقعی(قفل چهره)

  ✔️دارای تـاچ روان وباکیفیت بالا

  ✔️قابلیت اجراکردن تمام برنامه هاوبازیها

  ✔️بدنـه دسـتگاه ازجنس فلزوشیشه مقاوم

  ✔️ایـنـترنت پـرسـرعـت فـورجـیLTE

  ✔️ساپورت کارت حافـظـه تا128گیگ

  ✔️دارای بهترین صفحه نمایش دربین ایفون های موجوددربازار

  ❎ســـفــــارش دبـــی جـــنـس درجـــه یـــک❎

  ❌ارســــال بـــه تـمـــام نـــقـــاط ایـــران❌

  ♻️ارسـال بـه تـهـران2سـاعـته(پرداخت درب منزل)
  ♻️ارسال بـه شـهـرسـتانـهـا24سـاعـته(باپـسـت پـیـشـتاز)

 • سامسونگ اس10پلاس فول کپی ساخت ویتنام جدیدباکیفیت عالی ورژن2020

  ❎❎✔️✔️Samsung S10 plus 2020❎❎✔️✔️

  ❎❎✔️✔️سامسونگ اس10پلاس جدید❎❎✔️✔️

  ❤️❤️❤️محصول پر فروش باکیفیت عالی❤️❤️❤️

  ⚫️رجیستر شده و قانونی

  ⚫️((((دارای سه روز مهلت تست)))))

  ⚫️جنس درجه دو و سه به هیچ عنوان نداریم

  ⚫️ارسال به تمام نقاط ایران

  ⚫️ارسال 2 ساعته به تهران (پرداخت درب منزل)

  ⚫️ارسال به شهرستانها 24 ساعته (باپست پیشتاز)

  شماره های تماس: 09124878375 – 09370163232

  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
 • سامسونگ گلکسی جی 5 پرو دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایتSamsung j 5 Pro باگارانتی

  ⭐️⭐️ریـــجــسـتر شــده و قـانــونـی📲📲⭐️⭐️
  ⭐️⭐️د ا ر ا ی ۱۸ مــاه گـارانـتـی اصـلـی⭐️⭐️
  ⭐️⭐️د ا ر ا ی کــد فــعــالــسـازی⭐️⭐️
  ⚫️((((دارای ســه روز مــهلــت تــسـت)))))
  ⚫️❌جنس درجه دو و سه به هیچ عنوان نداریم❌
  ⚫️ارسـال به تــمـام نــقـاط ایـران
  ⚫️ارسـال 2 ساعته به تــهـــران (پرداخت درب منزل)
  ⚫️ارسـال به شهــرسـتانها 24 ساعته (باپست پیشتاز)
  ◀️◀️شــمــاره هــای تــمــاس▶️▶️

  ↖️↖️📲📲📲09124878375↗️↗️↗️
  ↖️↖️📲📲📲 09370163232↗️↗️↗️
  ✅اعـتـبـار مـا بـزرگـتریـن سـرمـایـه مـاست✅

 • سامسونگ نوت ۸ باکیفیت ساخت ویتنام درجه یک فول پک

  • رجیستر شده و قانونی📲📲
  • ((((دارای سه روز مهلت تست)))))
  • ❌جنس درجه دو و سه به هیچ عنوان نداریم❌
  • ارسال به تمام نقاط ایران
  • ارسال 2 ساعته به تهران (پرداخت درب منزل)
  • ارسال به شهرستانها 24 ساعته (باپست پیشتاز)

  شماره های تماس:

  📲📲📲09124878375

  📲📲📲 09370163232

 • سامسونگA11باکیفیت باگارانتی اصلی فول پک ویتنامی32گیگ2021

  نقد و بررسی گوشی a11
  سامسونگ تاکنون دو مدل از گوشی‌های ارزان قیمت خود را از سری A تولید کرده که در بین سایر مدل‌ها کمترین قیمت را دارند. یکی از این مدل‌ها گوشی a11 است، قیمت گوشی a11 خبر از اقتصادی بودن این مدل می‌دهد؛ به طوریکه در کنار مشخصات فنی سامسونگ a11 آن را تبدیل به یک گزینه عالی برای خرید گوشی کرده است. با ما همراه باشید تا مشخصات گوشی a11 را از تمام جهات بررسی کنیم.

  مشاهده مشخصات و قیمت سایر ظرفیت ها:
  گوشی سامسونگ a11 رم 2گیگ
  گوشی a11

  قیمت گوشی a11
  a11 قیمت مقرون به صرفه‌ای دارد؛ در بازارهای جهانی قیمت گوشی سامسونگ a11 حدودسه میلیون ودویست هزارتومان تخمین زده شده است. برای اطلاع از قیمت گوشی a۱۱ در ایران با فروشگاه اینترنتی دبی موبایل باشید. دبی موبایل این افتخار را دارد که همواره بهترین قیمت a11 را به مشتریان خود ارائه دهد، قیمت گوشی a11 امروز با تخفیفات ویژه در این فروشگاه اینترنتی به فروش می‌رسد که در مقایسه با سایر گوشی‌ها مدلی کاملاً اقتصادی محسوب می‌شود.

  مشخصات گوشی a11 از نظر نرم افزار
  سامسونگ a11 از اندروید 10، قابل ارتقاء به اندروید 11، استفاده می‌کند و همچنین رابط کاربری اختصاصی سامسونگ که با نام One UI 3.1 نیز شناخته می‌شود را اجرا می‌‌کند. این بدان معناست که گوشی a11 تجربه نرم افزاری کاملاً مشابه گوشی‌های هوشمند گلکسی S و Note را دارد، البته منهای ویژگی‌هایی که به سخت افزار خاصی نیاز دارند. همه ویژگی‌های معمول Android 10 (ناوبری تمام صفحه، اعلان‌های بهبود یافته، تم تاریک در سطح سیستم و …) در گوشی سامسونگ a11 هم وجود دارد.

  مشخصات سامسونگ a11 از نظر سخت افزار
  قلب تپنده گوشی a11 یک چیپست اسنپدراگون 450 است که با 2 گیگابایت رم و 32 گیگابایت فضای ذخیره سازی همراه است. این میزان حافظه برای کار کردن زیاد نیست، بنابراین استفاده از کارت حافظه جانبی microSDXC برای شما در نظر گرفته شده است. گوشیa11 درنسخه32گیگابایت عرضه می‌شود که با توجه به این میزان رم انتظار چندانی از اجرای عملکردهای چندوظیفه‌ای با هم در گوشی a11 نداریم. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گرافیکی گوشی a۱۱ نیز Adreno 506 به کار گماشته شده که کارایی خوبی را ارائه می‌دهد.

  طراحی گوشی سامسونگ a11
  وقتی که با دقت به a11 سامسونگ نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که از لحاظ طراحی و مواد بکار رفته در بدنه با نسخه‌های قبلی تفاوت چندانی ندارد و از ترکیب شیشه برای پنل جلو و پلاستیک در فریم و پنل پشت گوشی آ ۱۱ بهره گرفته است که باعث کاهش قیمت گوشی a11 هم شده است. البته انتظار بیش از این را هم نمی‌توان از گوشی a11 به عنوان یک گوشی پایین‌رده داشت! استفاده از پلاستیک برای سامسونگ a11 یک مزیت دارد و آن هم سبک بودن گوشی است که ارگونومی آن را بالا می‌برد.

  گلکسی a11 تنها ۱۷۷ گرم وزن دارد. به نسبت نسخه قبلی، طراحی پنل عقب تفاوت چندانی پیدا نکرده و در واقع زبان طراحی آن مشابه است، اما در مورد تفاوت جزئی آن می‌توان گفت که در پنل جلو گوشی a11 به جای ناچ استایل از یک پنل هول-پانچ بهره برده است؛ از‌ این‌رو گوشی a11 یک پنل تمام صفحه را در اختیار شما قرار خواهد داد.

  ابعاد گوشی سامسونگ a۱۱ نیز 161.4 × 76.3 × 8 بوده که نسبت به نسخه قبلی اندکی بزرگتر شده است. از دیگر امکانات سامسونگ a11 علاوه بر تغییرات گفته شده، می‌توان به ارتقاء از نظر دوربین اشاره کرد که به جای استفاده از ماژول دوگانه به یک ماژول سه‌گانه مجهز شده است.

  همچنین لبه‌های پنل عقب گوشی a11 نیز منحنی شکل طراحی شده که تا فریم‌ها نیز امتداد یافته و باعث می‌شود که گوشی a11 راحت‌تر در دست گرفته شود. از نظر آپشن‌های رنگی هم می‌توان گفت که گوشی a11 سامسونگ در چهار رنگ سیاه، سفید، آبی، قرمز عرضه می‌شود.

  در قاب پشت گوشی آ۱۱ شاهد قرارگیری ماژول عمودی سه گانه دوربین فلش LED و سنسور اثر‌انگشت هستیم که چیدمان متعادلی داشته و کار با گوشی a11 را آسان‌تر می‌کند. کلید پاور و تنظیم صدا در لبه‌ی سمت راست سامسونگ a11 و اسلات اختصاصی کارت حافظه نیز در لبه‌ی سمت چپ سامسونگa11 قرار دارد. لبه‌ی پایین گوشی a11 هم محل قرار‌گیری جک هدفون 3.5 میلی‌متری، درگاه شارژ USB Type-C اسپیکر و میکروفون است.

  قیمت گوشی a11

  نمایشگر گوشیa11
  در مورد مشخصات a11 از لحاظ نمایشگر باید گفت که از طراحی هول-پانچ بهره برده تا بتواند تجربه بصری را ارتقاء دهد این استایل در عکس گوشی a11 کاملا مشخص است. نوع پنل استفاده شده در آن هم با قیمت گوشی a11 مطابقت دارد و از نوع TFT بوده و اندازه‌ای برابر با ۶.۴ اینچ دارد.

  در واقع با این اندازه، گوشیa11 می‌تواند یکی از گزینه‌های مقرون به صرفه برای تماشای محتوای ویدئویی در هنگام خرید گوشی در نظر گرفته شود. گوشی a11 رزولوشن ۷۲۰×۱۵۶۰ پیکسل و تراکم پیکسلی ۲۶۸ پیکسل بر اینچ را ارائه داده؛ اما با توجه به اینکه اندازه این نمایشگر نسبت به نسخه قبل بیشتر شده و رزولوشن ثابت مانده، تراکم پیکسلی اندکی افت داشته، ولی بسیار جزئی است.

  همان طور که گفته شد، برای ارائه تجربه بصری، گوشی a11 هم به یک نمایشگر ۶.۴ اینچی با طراحی Infinity-O مجهز شده و هم کیفیت تصویرش HD+ است. هول-پانچ سلفی در گوشه سمت چپ بالای نمایشگر گوشی آ۱۱ تعبیه شده و یک لنز ۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 را در خود جای داده است. به طور‌کلی با در نظر داشتن قیمت گوشی سامسونگ a11 صفحه نمایش آن عملکرد مطلوبی دارد.

  باتری گوشی a۱۱
  گرچه a11 قیمت پایینی دارد ولی در بخش باتری درخشش کم نظیری داشته است. یکی از امکانات سامسونگ a11 باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری آن است. این باتری از شارژ سریع ۱۵ وات نیز پشتیبانی می‌کند. عملکرد باتری سامسونگ a11 بسیار عالی است و برای بیشتر مردم تا دو روز دوام می‌آورد.

  دوربین گوشی a11
  این غول سازنده، تمرکز خود را بر ارتقاء دوربین گذاشته است. این بار دوربین سامسونگ a11 به یک لنز اولتراواید ۵ مگاپیکسلی دیگر نیز مجهز شده؛ اما لنز اصلی گوشی a11 سامسونگ تغییری نداشته و همانند دو نسخه قبلی از سنسور ۱۳ مگاپیکسلی استفاده کرده است. در مجموع ماژول سه‌گانه گوشی a11 در بردارنده این لنزها است:

  لنز اصلی واید ۱۳ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8
  لنز اولتراواید ۵ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2
  سنسور ثبت عمق ۲ مگاپیکسی
  دوربین سلفی گوشی سامسونگ a11 قابلیت عکسبرداری پانوراما، HDR، حالت پرتره و فیلم‌برداری فول.اچ.دی با سرعت 30 فریم بر‌ثانیه را دارد. دوربین سلفی سامسونگ a11 نیز 8 مگاپیکسلی بوده که از قابلیت فیلمبرداری فول.اچ.دی با سرعت با 30 فریم بر‌ثانیه نیز پشتیبانی می‌کند. از آنجایی که گوشی a11 یک گوشی اقتصادیست و با توجه به قیمت گوشی a11 نباید انتظاری فراتر از معمول از عملکرد دوربین آن داشت؛ اما تصاویر a11 و فیلم‌هایش 0بررسی ارزش خرید گوشی a11
  سامسونگ a11 گرچه برای عملکرد‌های سنگین و چند وظیفه‌ای ساخته نشده، ولی اگر از گوشی خود تنها برای گشت‌و‌گذار در شبکه‌های اجتماعی، ارسال پیام یا وبگردی و مواردی از این قبیل استفاده می‌کنید، نیازی به خرید یک گوشی گران قیمت نخواهید داشت.

  در مجموع می‌توان گفت که اگر طرفدار برند سامسونگ باشید گوشی سامسونگ a11 نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های مورد نظر شما باشد. گوشی a11 قیمت روز در مقایسه با سایر مدل‌ها بسیار به صرفه است؛ در واقع می‌توان گفت که در بین گوشی‌های جدید سامسونگ سری A، گوشی a11 از نظر نسبت قیمت به امکانات ارزش خرید بالایی دارد.

منو اصلی